Regionale informatiebijeenkomsten wetsvoorstel Omgevingswet 2014

Komend najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staan het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving.

Tijdens het plenaire deel van deze bijeenkomsten zult u worden geïnformeerd over de inhoud van het wetsvoorstel, de instrumenten van de Omgevingswet en de stand van zaken rond de implementatie. Ook is er gelegenheid tot een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de koepels VNG, IPO en UvW die direct betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel Omgevingswet.

In de sessies daarna gaan we met elkaar in verdiept gesprek over verschillende aspecten van de uitvoeringsregelgeving. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie. Uw inbreng tijdens de bijeenkomsten zal worden meegenomen bij het verder ontwikkelen van de amvb’s.

Tijdens het middaggedeelte van de informatiebijeenkomsten bestaat de gelegenheid mee te gaan met een excursie naar een Nu al Eenvoudig Beter-project.

De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, medewerkers van RUD’s, medewerkers van GGD’s en medewerkers van veiligheidsregio’s.

09.00 – 09.30   
Ontvangst
09.30 – 10.45 Het wetsvoorstel Omgevingswet
Toelichting door Arjan Nijenhuis (plv. directeur Eenvoudig Beter)
10.45 – 11.00
Pauze
11.00 – 12.00
In gesprek met IPO, VNG en UvW
12.00 – 13.15 Lunch
Tijdens de lunch kunt u deelnemen aan Café MaakdeRuimte.
13.15 – 14.15 Eerste ronde sessies
Klik hier voor een overzicht van de sessies
14.30 – 15.30 Tweede ronde sessies
Klik hier voor een overzicht van de sessies
15.30
Einde bijeenkomst

Wanneer?

  • maandag 22 september, regio Noord-Brabant (oost) en Limburg
  • maandag 29 september, regio Noord-Brabant (west) en Zeeland
  • donderdag 9 oktober, regio Groningen, Friesland en Drenthe
  • donderdag 16 oktober, regio Gelderland en Overijssel
  • donderdag 23 oktober, regio Utrecht en Flevoland
  • maandag 3 november, regio Noord- en Zuid-Holland

Bron: Rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Interdepartementale programma Eenvoudig Beter)