E-book: Omgevingswet in thema’s

E-book: Omgevingsvisie met Facebook en bestuurders met lef
Een breed gedragen en goede omgevingsvisie kan niet zonder steun van inwoners, bedrijven en lokale belangenorganisaties. Maar hoe krijg je die partijen actief betrokken? In Baarle-Nassau gebruikten ze Facebook en lieten ze burgers knelpunten en kwaliteiten van de gemeente visualiseren met foto’s. Het leverde drukbezochte debatavonden op, zo valt te lezen in het in het e-book ‘Omgevingswet in thema’s’.

Ruimte voor initiatieven
In thematische hoofdstukken laten ondermeer gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen zien hoe zij nu al voorsorteren op de Omgevingswet. In het nieuwste hoofdstuk ‘Meer ruimte en overzicht biedt kansen voor burger en bedrijf’ staan voorbeelden van nieuwe mogelijkheden. Zoals vroegtijdig meepraten over de toekomst van de eigen gemeente. En hoe initiatiefnemers in een gebied zelf mogen bepalen wat ze er doen, variërend van nieuwe woon- en werkmilieus, landbouw en bedrijvigheid tot recreatie en voorzieningen.

Verdiepend e-book
Het thematische e-book laat zien hoe de stelselherziening van het omgevingsrecht kan uitwerken in de praktijk. Tot nu toe zijn hoofdstukken over het omgevingsplan, cultuurverandering en digitale ondersteuning gepubliceerd. In het hoofdstuk digitale ondersteuning Omgevingswet komt de vooruitstrevende digitale aanpak aan bod van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

In het hoofdstuk over de werking van het omgevingsplan, geeft de VNG aan veel mogelijkheden te zien in dit nieuwe instrument. En het hoofdstuk cultuurverandering maakt duidelijk dat de overheid anders moet gaan werken. Om dat te bereiken moeten bestuurders lef tonen, ambtenaren stimuleren en colleges nu al aan de slag gaan, zo betogen drie wethouders.

Het e-book wordt de komende tijd nog aangevuld met andere thema’s van de Omgevingswet.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu