Over

Deze blog is een initiatief van Rura Ruimtelijk Advies. Rura Ruimtelijk Advies helpt u als gemeente, bedrijf en particulier met het oplossen van problemen binnen de ruimtelijke ordening. Rura Ruimtelijk Advies verzorgt onder andere de benodigde onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan, het begeleiden van aanvragen om omgevingsvergunningen en het verzorgen van (juridisch) advies bij zienswijzen of bezwaren. Daarnaast verzorgt Rura Ruimtelijk Advies regelmatig trainingen en cursussen over onderwerpen binnen het ruimtelijk bestuursrecht.

Met deze blog willen wij u op de hoogte houden van de meeste actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening en de Wabo.

Mocht u vragen hebben of een item willen plaatsen, dan kunt u terecht bij info@rura-advies.nl

Geef een antwoord