Minister Schultz komt terug op voorgenomen wijziging Bro

Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren. Dit antwoordde zij op vragen van Tweede Kamerleden Smaling (SP) en de Vries (PvdA) tijdens het Algemeen Overleg (AO) Ruimte op 16 april. Het IPO had in een eerder […]

Per 1 oktober wijzigt het omgevingsrecht

Het Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening wijzigen per 1 oktober 2012. De  Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 gaat dan ook in, ter vervanging van die uit 2008. Voor gemeenten hebben deze wijzigingen een aantal gevolgen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt per 1 oktober 2012 dat je als gemeente moet mededelen op ruimtelijkeplannen.nl dat […]