Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd.  De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. Eenvoudiger Door de wijzigingen wordt het […]

Nieuwe bestemmingsplan viewer voor smartphone en tablet

Op WatMagWaar.nl vindt u alle digitale bestemmingsplannen van Nederland. WatMagWaar.nl is ontwikkeld door Geonovum en het Kadaster in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om ervaring op te kunnen doen met het interactiever aanbieden van informatie uit bestemmingsplannen op een breed scala van met name mobiele apparaten. Recommend on Facebook Tip on Hyves […]

Congres Omgevingswet 2013 – verslagen deelsessies

Naast het hoofdverslag zijn nu ook de verslagen van de parallelsessies van het Congres Omgevingswet van 25 september 2013 beschikbaar. Parallelsessie A: Omgevingsplan: Bestemmingsplan 3.0 De verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan moet de flexibiliteit in gebiedsontwikkeling doen vergroten. In parallelsessie A werd deze metamorfose nader ontleed en bespraken Niels Koeman (Raad van State), […]

Praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter

Momenteel werkt het Rijk samen met de uitvoeringspraktijk aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet, die 23 bestaande wetten geheel of gedeeltelijk vervangt, is bedoeld om de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen. Maar ook nú al – binnen de bestaande wetten en regels – kunnen […]

Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012.

Hieronder de integrale tekst van de brief  van de Minister aan de Tweede Kamer m.b.t. de voortgang van de stelselherziening Omgevingsrecht van 28 december 2012.   Geachte voorzitter, Het kabinet hecht veel waarde aan de stelselherziening van het omgevingsrecht en het tot stand komen van de Omgevingswet en zet daarom de ingezette lijn voort. Als […]

VNG: “Omgevingsverordening lost knelpunten gebiedsontwikkeling niet op”

Onderzoek brengt negen knelpunten gebiedsontwikkeling in kaart Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van I&M wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat  oncluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het onderzoek is uitgevoerd […]

6 adviezen voor gemeentelijke grondbedrijven

Door Nico van WIjk | Bron: Gemeente.nu De vroegere melkkoe leidt momenteel vaak tot grote verliezen. Hoe kunnen gemeenten op de korte en lange termijn weer verdienen aan hun grond? Eerste het doemscenario: Apeldoorn. In deze gemeente wordt een miljoenenverlies  verwacht bij het grondbedrijf. Apeldoorn lijkt het zwaarst getroffen; tegelijkertijd staat deze gemeente niet alleen […]