Hoe kan een gemeente multifunctionele landbouw stimuleren?

Een gezonde landbouwsector is belangrijk voor het beheer van buitengebieden. Veel boerenbedrijven gaan om te overleven aan de slag met een tweede tak: boerderijverkoop, toerisme, zorg of kinderopvang. Hoe kan de overheid deze multifunctionele landbouw faciliteren? Wat is de rol van de gemeente daarbij? Taskforce Het ministerie van EL&I riep daarvoor een Taskforce Multifunctionele Landbouw […]

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting zoekt experimentpartners voor flexibele bestemmingsplannen

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) start een nieuw experiment: Flexibele bestemmingsplannen. Waar en wanneer kun je regels en functies loslaten om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen of initiatieven? Bestemmingsplannen zorgen voor rechtszekerheid voor de burger, maar soms ook voor onbedoelde vernauwing van de mogelijkheden. Vaak bevatten bestemmingsplannen een beperkt aantal functies. Veranderingen op korte […]

Is de dienstenrichtlijn een beperking voor bestemmingsplannen?

De Europese dienstenrichtlijn bepaalt onder meer de vrije vestiging van detailhandel. Vormt dit een belemmering voor bestemmingsplannen? Dat kan, antwoordt advocaat Bart de Haan in zijn analyse op Vastgoed Journaal. De uit 2006 daterende richtlijn van de Europese Unie verzekert de vrijheid van vestiging. Dit om de interne markt te stimuleren. Daarom mogen geen belemmerende […]

Bestemmingsplan bedreigt webwinkels

Een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch dat de gemeente Schijndel niet zomaar een webwinkel op een bedrijventerrein mag toestaan kan verstrekkende gevolgen hebben. De gemeente Schijndel had een internetslijterij een vergunning gegeven om zich op een plaatselijk bedrijventerrein te vestigen. De gemeente oordeelde dat omdat het niet gaat om een fysieke winkel er […]