Commissie mer: Ontwikkelas N280 Roermond-Weert onderschrijft conclusies en aanbevelingen MER niet.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de Provincie Limburg willen de doorstromings-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen op en rond de N280-west oplossen door het aanpassen of uitbreiden van de infrastructuur. Deze aanpassing of uitbreiding moet ook een stimulans vormen voor de regionaal-economische ontwikkeling. Om een onderbouwde keuze uit mogelijke oplossingen te kunnen maken zijn een plan-MER, een MKBA en […]