Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd.  De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. Eenvoudiger Door de wijzigingen wordt het […]

Regionale informatiebijeenkomsten wetsvoorstel Omgevingswet 2014

Komend najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staan het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving. Tijdens het plenaire […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 23 is beschikbaar

Nieuwsmail nummer 23, juni 2014 Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 juni, het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt. Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 22

Informatiebijeenkomsten Eenvoudig Beter In juni zal naar verwachting het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Op 26 juni (ochtend) is er – in samenwerking met de jaarlijkse Schakeldag van Rijkswaterstaat – in Utrecht een informatiebijeenkomst waarin u wordt bijgepraat over de ins en outs van het wetsvoorstel. Inmiddels zijn al veel aanmeldingen voor […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 21

Belangrijke rol voor Omgevingswet bij modernisering milieubeleid   Vereenvoudiging en verbetering van wet- en regelgeving, onder andere via de Omgevingswet, is één van de pijlers onder de modernisering van het milieubeleid. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld op 10 maart in een brief ‘Modernisering milieubeleid’ aan de Tweede Kamer. Gezondheid staat centraal in het nieuwe milieubeleid, de internationale […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 18, oktober 2013

Trein Omgevingswet op de rails….  De blaadjes vallen: het werd tijd om de Tweede Kamer weer op de hoogte te stellen van de voortgang op het terrein van de stelselherziening omgevingsrecht. De laatste voortgangsbrief dateerde van december 2012. In haar brief van 28 oktober j.l. schetst minister Schultz de gang van zaken van het afgelopen jaar: de […]

Eenvoudig beter: Breda stelt Omgevingsplan op

De Gemeente Breda gaat meedoen aan een experiment van het Rijk rond het opstellen van omgevingsplannen. Het omgevingsplan is een instrument binnen de Crisis- en Herstelwet en gaat uiteindelijk het bestemmingsplan en andere regels vervangen. Het omgevingsplan bevat bijvoorbeeld ook regels over de fysieke omgeving zoals de APV, de kapvergunning, de bomenverordening en over erfgoed. […]

Wijziging omgevingsvergunning vrij bouwen na zomer 2014 in werking

Een precieze datum voor inwerkingtreding van de aangepaste AMvB’s onder de Crisis- en herstelwet is er nog niet. Dit is afhankelijk van de voortgang van de voorhangprocedure bij het parlement en het verkrijgen van advies van de Raad van State. Wij hebben van het ministerie van IenM begrepen dat de wijzigingen eind oktober 2013 in procedure […]