Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 14, april 2013

Veel belangstelling voor regionale informatiebijeenkomsten toetsversie Omgevingswet Drie keer een vol huis in respectievelijk Den Bosch, Rotterdam en Zwolle en een goed gevulde extra bijeenkomst in Spant! te Bussum. Op 23 april werd de reeks regionale informatiebijeenkomsten  naar aanleiding van de toetsversie van de Omgevingswet afgesloten. Daarmee hebben in totaal ongeveer 1200 deelnemers zich laten […]

Crisis- en herstelwet wordt permanent

De Crisis- en herstelwet, bedoeld om bouwprojecten sneller uit te kunnen voeren en daarmee de crisis tegen te gaan, wordt een permanente wet. Eigenlijk zou de tijdelijke wet in 2014 aflopen, maar de Eerste Kamer stemde er dinsdag mee in om de wet langer te laten gelden. De Tweede Kamer had dat vorig jaar zomer […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 13, maart 2013

Crisis- en herstelwet verlengd De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het verlengen van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan. Door het verlengen van de looptijd […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 12

In de nieuwsmail van de Rijksoverheid “Omgevingswet: Eenvoudig Beter” de volgende onderwerpen: 2013: een belangrijk jaar voor de Omgevingswet Regionale informatiebijeenkomsten Omgevingswet Aanmelding projecten zevende tranche Crisis- en herstelwet Prijswinnaars Herstructurering bedrijventerrein kan sneller en goedkoper Nu al Eenvoudig Beter: het veegplan van Buren Nu al Eenvoudig Beter: praktijkbijeenkomsten vergunningverlening en natuur Nu al Eenvoudig […]

Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzetting

mw. mr. Franca Damen – Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen (nieuw artikel 8:69a Awb). In een eerder artikel heb ik reeds een toelichting gegeven op het relativiteitsvereiste en ben ik ingegaan op de achtergrond van de […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 11, december 2012

Discussie over het omgevingsrecht “We gaan deze punten oppakken en er terdege rekening mee houden bij de ontwikkeling van de Omgevingswet en bij de aanpak van de onderliggende regelgeving. Als ik het rapport even snel bekijk, kan ik gelukkig constateren dat de Omgevingswet die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, een oplossing biedt […]

NVB Bouw: “Helemaal klaar met de vernieuwingsdrift!”

Minder lasten, minder kosten en meer tempo in bouwprocessen. De Omgevingswet belooft het bedrijfsleven eindelijk de winst waar het al zo lang op wacht. Beter nog: na deze allesomvattende wet  is het afgelopen met nieuwe ruimtelijke regelgeving. Maar sommige ondernemers zijn nu al helemaal klaar met de vernieuwingsdrift. Zij vinden het een chaos en verwachten […]