Bijeenkomst Omgevingswet en bestemmingsplannen

Binnenkort organiseert Rura Ruimtelijk Advies in samenwerking met Revor B.V. voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost een bijeenkomst over de actualiteiten Omgevingswet en de toekomst van bestemmingsplannen. Dit in vervolg op eerdere succesvolle presentaties over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Heeft u ook interesse in een cursus of […]