Regionale informatiebijeenkomsten wetsvoorstel Omgevingswet 2014

Komend najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staan het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving. Tijdens het plenaire […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 23 is beschikbaar

Nieuwsmail nummer 23, juni 2014 Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 juni, het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt. Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 22

Informatiebijeenkomsten Eenvoudig Beter In juni zal naar verwachting het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Op 26 juni (ochtend) is er – in samenwerking met de jaarlijkse Schakeldag van Rijkswaterstaat – in Utrecht een informatiebijeenkomst waarin u wordt bijgepraat over de ins en outs van het wetsvoorstel. Inmiddels zijn al veel aanmeldingen voor […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 21

Belangrijke rol voor Omgevingswet bij modernisering milieubeleid   Vereenvoudiging en verbetering van wet- en regelgeving, onder andere via de Omgevingswet, is één van de pijlers onder de modernisering van het milieubeleid. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld op 10 maart in een brief ‘Modernisering milieubeleid’ aan de Tweede Kamer. Gezondheid staat centraal in het nieuwe milieubeleid, de internationale […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 18, oktober 2013

Trein Omgevingswet op de rails….  De blaadjes vallen: het werd tijd om de Tweede Kamer weer op de hoogte te stellen van de voortgang op het terrein van de stelselherziening omgevingsrecht. De laatste voortgangsbrief dateerde van december 2012. In haar brief van 28 oktober j.l. schetst minister Schultz de gang van zaken van het afgelopen jaar: de […]

Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht oktober 2013

Op 28 oktober jl. heeft de Minister de Tweede Kamer een voortgangsbrief toegezonden met betrekking tot de stelselherziening van het huidige omgevingsrecht. Hierin onder meer de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang, de uitvoeringsregelgeving, implementatie en de projecten die nu al in het kader van ‘Nu Al Eenvoudig Beter’ worden uitgevoerd. U […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 15, september 2013

Nieuwsmail nummer 17, september 2013 Derde dinsdag in september en de Omgevingswet   “De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving” . Dat waren de woorden van koning Willem-Alexander, uitgesproken tijdens de verenigde vergadering van de Staten-Generaal op Prinsjesdag 2013. Hiermee is de kerndoelstelling van de […]

Omgevingsrecht kan ‘Nu al Eenvoudig Beter’

Hoe vaak hoor je niet dat rigide regelgeving en lange procedures de toch al moeizame gebiedsontwikkeling onnodig zouden frustreren. Terecht of niet, met de nieuwe Omgevingswet in aantocht heeft het Rijk de ambitie om het eenvoudiger en beter te regelen. Maar “niet alle knelpunten in de uitvoeringspraktijk hebben nieuwe wetten en regels nodig. Met een […]