RLI: “Omgevingswet: kans voor kwaliteit”

De Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) hebben vandaag een briefadvies over de fundamentele herziening omgevingsrecht. In dit briefadvies adviseren de raden over de nieuwe Omgevingswet die de minister van IenM wil gaan opstellen. Deze wet moet alle wetten en regels die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving integreren tot één wet, die in 2014 […]