Praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter

Momenteel werkt het Rijk samen met de uitvoeringspraktijk aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet, die 23 bestaande wetten geheel of gedeeltelijk vervangt, is bedoeld om de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen. Maar ook nú al – binnen de bestaande wetten en regels – kunnen […]

Hoe flexibiliteit in stedelijke planning te bereiken

In het onlangs verschenen rapport ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’ verkennen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Design op basis van achttien uiteenlopende initiatieven hoe de overheid organische gebiedsontwikkeling in de praktijk kan faciliteren. Gemeenten kunnen dit op verschillende wijzen doen: door flexibiliteit in te bouwen in planjuridische instrumenten, via meer procesgerichte […]

6 adviezen voor gemeentelijke grondbedrijven

Door Nico van WIjk | Bron: Gemeente.nu De vroegere melkkoe leidt momenteel vaak tot grote verliezen. Hoe kunnen gemeenten op de korte en lange termijn weer verdienen aan hun grond? Eerste het doemscenario: Apeldoorn. In deze gemeente wordt een miljoenenverlies  verwacht bij het grondbedrijf. Apeldoorn lijkt het zwaarst getroffen; tegelijkertijd staat deze gemeente niet alleen […]

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting zoekt experimentpartners voor flexibele bestemmingsplannen

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) start een nieuw experiment: Flexibele bestemmingsplannen. Waar en wanneer kun je regels en functies loslaten om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen of initiatieven? Bestemmingsplannen zorgen voor rechtszekerheid voor de burger, maar soms ook voor onbedoelde vernauwing van de mogelijkheden. Vaak bevatten bestemmingsplannen een beperkt aantal functies. Veranderingen op korte […]