Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 21

Belangrijke rol voor Omgevingswet bij modernisering milieubeleid   Vereenvoudiging en verbetering van wet- en regelgeving, onder andere via de Omgevingswet, is één van de pijlers onder de modernisering van het milieubeleid. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld op 10 maart in een brief ‘Modernisering milieubeleid’ aan de Tweede Kamer. Gezondheid staat centraal in het nieuwe milieubeleid, de internationale […]

Stevige discussies over ambitieuze Omgevingswet

Gedreven minister draagt megaproject over aan volgend kabinet Verslag: Kees Hagendijk en Fred Hobma (naar een sterke Omgevingswet: hoe verder) Het wetgevingsproces voor de Omgevingswet is bijna twee jaar bezig. Voor de wet in werking kan treden moet nog een aantal jaren alles uit de kast worden gehaald. Cruciaal is de vraag of de Omgevingswet […]

Volgend kabinet moet door met omgevingswet

‘Nederland heeft baat bij andere aansturing van ruimtelijke ordening’ Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft “Een megaoperatie, vergelijkbaar met de herziening van het Burgerlijk Wetboek. En daar is 40 jaar over gedaan”, aldus Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds, gisteren tijdens het door de praktijkleerstoel en ROSTRA Congrescommunicatie georganiseerde congres Omgevingswet. […]

Hoe flexibiliteit in stedelijke planning te bereiken

In het onlangs verschenen rapport ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’ verkennen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Design op basis van achttien uiteenlopende initiatieven hoe de overheid organische gebiedsontwikkeling in de praktijk kan faciliteren. Gemeenten kunnen dit op verschillende wijzen doen: door flexibiliteit in te bouwen in planjuridische instrumenten, via meer procesgerichte […]