Regionale informatiebijeenkomsten wetsvoorstel Omgevingswet 2014

Komend najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staan het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving. Tijdens het plenaire […]

Provincies krijgen toch interventie-instrument binnen de Omgevingswet

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn het eens over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. Het IPO en het rijk zitten op een lijn over de bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht zoals vormgegeven in de Omgevingswet. De verschillen in dynamiek in Nederland vragen om verschillende oplossing […]