Omgevingsloket online 3 gaat anticiperen op de komst van de Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan de doorontwikkeling van het huidige Omgevingsloket online. Een nieuw loket (Olo3) is nodig om sneller wijzigingen te kunnen aanbrengen. Het doorvoeren van wijzigingen is nu arbeidsintensief, duur en risicovol. Daarnaast wil IenM het loket gebruiksvriendelijker maken voor aanvragers. Het loket bevat nu veel juridische taal, vraagt […]

NVB Bouw: “Helemaal klaar met de vernieuwingsdrift!”

Minder lasten, minder kosten en meer tempo in bouwprocessen. De Omgevingswet belooft het bedrijfsleven eindelijk de winst waar het al zo lang op wacht. Beter nog: na deze allesomvattende wet  is het afgelopen met nieuwe ruimtelijke regelgeving. Maar sommige ondernemers zijn nu al helemaal klaar met de vernieuwingsdrift. Zij vinden het een chaos en verwachten […]