Minister Schultz en koepels tekenen voor soepele invoering wet

Onder leiding van Co Verdaas is de afgelopen maanden gewerkt aan een akkoord waarin het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO)  en de Unie van Waterschappen (UNIE) afspraken hebben gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel om de gezamenlijke koers te bepalen. Hierdoor kan de wet op […]

Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer

De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.  De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet. Minister Schultz van Haegen: “Ik […]

Infographics – De Omgevingswet in beeld

Bron: http://omgevingswet.pleio.nl Het verhaal van de Omgevingswet is nu ook in beeld gebracht. De infographics, waarvan nu ongeveer de helft gereed is en zijn te gebruiken voor presentaties en publicaties. De verbeterpunten van de wet, de zes kerninstrumenten, de samenhang met andere wetten, en veel andere thema’s zijn vertaald in eenvoudige beelden. Begin maart 2015 […]

Factsheet Omgevingswet

Waarom de Omgevingswet? In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu het […]

Congres Omgevingswet 2013 – verslagen deelsessies

Naast het hoofdverslag zijn nu ook de verslagen van de parallelsessies van het Congres Omgevingswet van 25 september 2013 beschikbaar. Parallelsessie A: Omgevingsplan: Bestemmingsplan 3.0 De verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan moet de flexibiliteit in gebiedsontwikkeling doen vergroten. In parallelsessie A werd deze metamorfose nader ontleed en bespraken Niels Koeman (Raad van State), […]

Eenvoudig beter: Breda stelt Omgevingsplan op

De Gemeente Breda gaat meedoen aan een experiment van het Rijk rond het opstellen van omgevingsplannen. Het omgevingsplan is een instrument binnen de Crisis- en Herstelwet en gaat uiteindelijk het bestemmingsplan en andere regels vervangen. Het omgevingsplan bevat bijvoorbeeld ook regels over de fysieke omgeving zoals de APV, de kapvergunning, de bomenverordening en over erfgoed. […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 14, april 2013

Veel belangstelling voor regionale informatiebijeenkomsten toetsversie Omgevingswet Drie keer een vol huis in respectievelijk Den Bosch, Rotterdam en Zwolle en een goed gevulde extra bijeenkomst in Spant! te Bussum. Op 23 april werd de reeks regionale informatiebijeenkomsten  naar aanleiding van de toetsversie van de Omgevingswet afgesloten. Daarmee hebben in totaal ongeveer 1200 deelnemers zich laten […]

Presentaties informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’

Op 9 (Den Bosch), 11 (Rotterdam), 16 (Zwolle) en 23 (Bussum) april 2013 vonden de informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’ plaats.  Hieronder vindt u de presentatie van het plenaire gedeelte en de deelsessies tijdens deze bijeenkomst.  Presentatie Arjan Nijenhuis Deelsessie omgevingsvergunning Deelsessie omgevingsplan Deelsessie projectbesluit  Voor onder andere deze informatiebijeenkomsten is er nieuw informatiemateriaal beschikbaar gesteld over diverse aspecten van […]

Nut Omgevingswet nog nauwelijks gevoeld

Tot 1 mei ligt de concepttekst van de Omgevingswet voor consultatie bij lagere overheden en maatschappelijke partijen. Eind dit jaar moet het wetsvoorstel naar de Kamer. Bij gemeenten leven nog veel twijfels. Wethouder Gerrit Piek (@ff_pieken) van Zwolle vraagt zich op Twitter af of gemeenten iets met de nieuwe Omgevingswet opschieten. ‘In elk geval biedt […]

Belangrijkste wijzigingen nieuwe Omgevingswet

Het is een aanwinst voor gemeenten, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. Aan de negen knelpunten, opgesteld door de vereniging, wordt nog verder gewerkt door een werkgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vertegenwoordigers van de VNG. “We nemen alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, belooft […]