Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd.  De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. Eenvoudiger Door de wijzigingen wordt het […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nr 27 is beschikbaar

Eenvoudig Beter; Oog op de OmgevingswetNieuwsmail nr. 27, september 2014 Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Over ontwikkeling Omgevingswet, Crisis- en herstelwet en vernieuwing omgevingsrecht. InhoudInhoud 7-minuten colleges: Alders over integrale aanpak Meer vergunningvrij bouwen en verkorte procedure: hoe werkt het? Speciale bijlage Omgevingswet bij […]

Factsheet Omgevingswet

Waarom de Omgevingswet? In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu het […]

Wijziging omgevingsvergunning vrij bouwen na zomer 2014 in werking

Een precieze datum voor inwerkingtreding van de aangepaste AMvB’s onder de Crisis- en herstelwet is er nog niet. Dit is afhankelijk van de voortgang van de voorhangprocedure bij het parlement en het verkrijgen van advies van de Raad van State. Wij hebben van het ministerie van IenM begrepen dat de wijzigingen eind oktober 2013 in procedure […]

Presentaties informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’

Op 9 (Den Bosch), 11 (Rotterdam), 16 (Zwolle) en 23 (Bussum) april 2013 vonden de informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’ plaats.  Hieronder vindt u de presentatie van het plenaire gedeelte en de deelsessies tijdens deze bijeenkomst.  Presentatie Arjan Nijenhuis Deelsessie omgevingsvergunning Deelsessie omgevingsplan Deelsessie projectbesluit  Voor onder andere deze informatiebijeenkomsten is er nieuw informatiemateriaal beschikbaar gesteld over diverse aspecten van […]

Vanaf vandaag ook ontwerp (project)besluiten op ruimtelijkeplannen.nl

Met ingang van vandaag, 1 oktober 2012, is het besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en  verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken) in werking getreden. De wijziging van het Besluit omgevingsrecht hield onder meer een toevoeging bij artikel […]