Belangrijkste wijzigingen nieuwe Omgevingswet

Het is een aanwinst voor gemeenten, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. Aan de negen knelpunten, opgesteld door de vereniging, wordt nog verder gewerkt door een werkgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vertegenwoordigers van de VNG. “We nemen alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, belooft […]

Ministerie IenM en VNG eens over hoofdlijnen Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht, die minister Schultz eind december aan de Tweede Kamer schreef, meldde dat over een aantal punten van de Omgevingswet nog overleg was met de VNG. Knelpunten krijgen voorrang De VNG deelt het […]

Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012.

Hieronder de integrale tekst van de brief  van de Minister aan de Tweede Kamer m.b.t. de voortgang van de stelselherziening Omgevingsrecht van 28 december 2012.   Geachte voorzitter, Het kabinet hecht veel waarde aan de stelselherziening van het omgevingsrecht en het tot stand komen van de Omgevingswet en zet daarom de ingezette lijn voort. Als […]

VNG: “Omgevingsverordening lost knelpunten gebiedsontwikkeling niet op”

Onderzoek brengt negen knelpunten gebiedsontwikkeling in kaart Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van I&M wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat  oncluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het onderzoek is uitgevoerd […]