Uitspraak Hoge Raad: er is veel eerder sprake van bouwterrein

Er is veel eerder sprake van een bouwterrein in de zin van de omzetbelasting dan in de Wet op de omzetbelasting is gesteld. Als er al enkele handelingen zijn verricht dan is de verkrijging van een perceel belast als dit is gedaan met het oog op nieuwe bebouwing. Gemeenten mogen fiscaal de meest gunstige¬†weg kiezen, […]