Vanaf vandaag ook ontwerp (project)besluiten op ruimtelijkeplannen.nl

Met ingang van vandaag, 1 oktober 2012, is het besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en  verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken) in werking getreden. De wijziging van het Besluit omgevingsrecht hield onder meer een toevoeging bij artikel […]

Per 1 oktober wijzigt het omgevingsrecht

Het Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening wijzigen per 1 oktober 2012. De  Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 gaat dan ook in, ter vervanging van die uit 2008. Voor gemeenten hebben deze wijzigingen een aantal gevolgen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt per 1 oktober 2012 dat je als gemeente moet mededelen op ruimtelijkeplannen.nl dat […]

Gastblog Binnenlands Bestuur

In het kader van de nominatie voor en dus het behalen van de finale van ‘BB Top Influencer 2011’ heeft Eric van Dijk, adviseur en eigenaar van Rura Ruimtelijk Advies een gastcolumn mogen insturen naar Binnenlands Bestuur. Hieronder treft u de bijdrage aan. U kunt hem tevens raadplegen op de website van Binnenlands Bestuur.   Haastige Spoed…… […]