Factsheet Omgevingswet

Waarom de Omgevingswet? In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu het […]

Presentaties informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’

Op 9 (Den Bosch), 11 (Rotterdam), 16 (Zwolle) en 23 (Bussum) april 2013 vonden de informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’ plaats.  Hieronder vindt u de presentatie van het plenaire gedeelte en de deelsessies tijdens deze bijeenkomst.  Presentatie Arjan Nijenhuis Deelsessie omgevingsvergunning Deelsessie omgevingsplan Deelsessie projectbesluit  Voor onder andere deze informatiebijeenkomsten is er nieuw informatiemateriaal beschikbaar gesteld over diverse aspecten van […]

Vanaf vandaag ook ontwerp (project)besluiten op ruimtelijkeplannen.nl

Met ingang van vandaag, 1 oktober 2012, is het besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en  verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken) in werking getreden. De wijziging van het Besluit omgevingsrecht hield onder meer een toevoeging bij artikel […]