Naar een krimpbestendige omgevingswet

Wat zijn de opgaven bij bevolkingskrimp en welke knelpunten in het omgevingsrecht doen zich dan voor? Regioplan heeft dit ge├»nventariseerd en doet een aantal aanbevelingen waaraan┬áde nieuwe omgevingswet getoetst kan worden, zodat deze ‘krimpbestendig’ wordt. Regioplan heeft de studie verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De studie is een tussenrapportage van […]