ROmagazine – omgevingswet special

In oktober 2011 heeft ROmagazine een special uitgebracht over de omgevingswet. Compleet met column van Minister Melanie Schultz van Haegen, de achtergronden en noodzaak van de omgevingswet, enkele praktijk casussen, maar ook een evaluatie van de Wabo, de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel en burgerparticipatie in RO processen. Kortom een interessant naslagwerk voor diegenen die […]