Omgevingswet: integrale wettekst beschikbaar

Goed werk van Stibbe! Ze hebben namelijk de tekst van de Omgevingswet aangepast zoals deze luidt na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tumblr it Tweet about it Print for later Bookmark in Browser Tell a friend

Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht oktober 2013

Op 28 oktober jl. heeft de Minister de Tweede Kamer een voortgangsbrief toegezonden met betrekking tot de stelselherziening van het huidige omgevingsrecht. Hierin onder meer de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang, de uitvoeringsregelgeving, implementatie en de projecten die nu al in het kader van ‘Nu Al Eenvoudig Beter’ worden uitgevoerd. U […]

Stelselwijziging Omgevingsrecht

De nieuwe Omgevingswet moet bestaande wetgeving bundelen en vereenvoudigen. Dit staat in de notitie Stelselwijziging Omgevingsrecht van minister Schulz. Stelselwijziging Omgevingsrecht De Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie beschrijft de achtergrond, structuur, werking en instrumenten van de integrale Omgevingswet. Ook staat erin hoe wordt ingespeeld op de verschillende adviezen van de afgelopen […]