Congresbundel ‘Inhoud geven aan een megawet in wording’

Op initiatief van De VVM-sectie Milieurecht en Praktijk vond op 9 oktober 2012 de eerste Nationale Dag van de Omgevingswet plaats. Dit gebeurde in samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. De VVM vindt het van groot belang dat milieuprofessionals zich […]