Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht oktober 2013

Op 28 oktober jl. heeft de Minister de Tweede Kamer een voortgangsbrief toegezonden met betrekking tot de stelselherziening van het huidige omgevingsrecht. Hierin onder meer de laatste stand van zaken met betrekking tot de voortgang, de uitvoeringsregelgeving, implementatie en de projecten die nu al in het kader van ‘Nu Al Eenvoudig Beter’ worden uitgevoerd. U […]