Wijziging omgevingsvergunning vrij bouwen na zomer 2014 in werking

Een precieze datum voor inwerkingtreding van de aangepaste AMvB’s onder de Crisis- en herstelwet is er nog niet. Dit is afhankelijk van de voortgang van de voorhangprocedure bij het parlement en het verkrijgen van advies van de Raad van State. Wij hebben van het ministerie van IenM begrepen dat de wijzigingen eind oktober 2013 in procedure […]

Omgevingsloket online 3 gaat anticiperen op de komst van de Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan de doorontwikkeling van het huidige Omgevingsloket online. Een nieuw loket (Olo3) is nodig om sneller wijzigingen te kunnen aanbrengen. Het doorvoeren van wijzigingen is nu arbeidsintensief, duur en risicovol. Daarnaast wil IenM het loket gebruiksvriendelijker maken voor aanvragers. Het loket bevat nu veel juridische taal, vraagt […]

NVB Bouw: “Helemaal klaar met de vernieuwingsdrift!”

Minder lasten, minder kosten en meer tempo in bouwprocessen. De Omgevingswet belooft het bedrijfsleven eindelijk de winst waar het al zo lang op wacht. Beter nog: na deze allesomvattende wet  is het afgelopen met nieuwe ruimtelijke regelgeving. Maar sommige ondernemers zijn nu al helemaal klaar met de vernieuwingsdrift. Zij vinden het een chaos en verwachten […]

ROmagazine – omgevingswet special

In oktober 2011 heeft ROmagazine een special uitgebracht over de omgevingswet. Compleet met column van Minister Melanie Schultz van Haegen, de achtergronden en noodzaak van de omgevingswet, enkele praktijk casussen, maar ook een evaluatie van de Wabo, de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel en burgerparticipatie in RO processen. Kortom een interessant naslagwerk voor diegenen die […]