Omgevingsloket online 3 gaat anticiperen op de komst van de Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan de doorontwikkeling van het huidige Omgevingsloket online. Een nieuw loket (Olo3) is nodig om sneller wijzigingen te kunnen aanbrengen. Het doorvoeren van wijzigingen is nu arbeidsintensief, duur en risicovol. Daarnaast wil IenM het loket gebruiksvriendelijker maken voor aanvragers. Het loket bevat nu veel juridische taal, vraagt […]