Beroepsmogelijkheden na intrekking reactieve aanwijzing

Wat zijn de beroepsmogelijkheden wanneer een reactief aanwijzingsbesluit wordt ingetrokken? De VNG heeft op deze veelgestelde vraag een antwoord gemaakt. Wanneer het college van Gedeputeerde Staten na vaststelling van een bestemmingsplan een aanwijzingsbesluit voor dat plan heeft genomen, moeten beiden besluiten samen bekendgemaakt worden conform artikel 3.8, zesde lid, Wro. Intrekken door GS Wanneer GS haar […]